VANLIGA FRÅGOR OM CORONAVIRUSETS PÅVERKAN PÅ MARATHONGRUPPENS EVENEMANG

FAQ in English

Här hittar du den senaste informationen och de vanligaste frågorna och svaren kring coronautbrottets påverkan på Marathongruppens planerade evenemang.

Jag som var anmäld till ett evenemang 2020, hur utnyttjar jag rabatterna i kompensationspaketet?

Vi skickar ut din personliga anmälningslänk, som ger 50 procent rabatt på det evenemang du var anmäld till 2020, i samband med att anmälan till 2021 års upplaga öppnar. Denna länk kan du använda när du vill fram till att anmälan till evenemanget stänger. Samma sak kommer att upprepas inför 2022 års evenemang.

Du får också 30 procent rabatt på alla övriga Marathongruppen-evenemang för 2021 (och 2022). Rabatten för 2021 kommer att skickas ut via mejl vid fyra tillfällen fram till sommaren 2021. Du som anmäler dig med denna rabatt påverkas inte av en prishöjning som sker inom rabattperioden, utan priset som var gällande när rabattperioden startade fortsätter gälla tills dess att rabattperioden är över. 

Rabattperioder med 30 procent på samtliga av Marathongruppens lopp 2021
1. 27 oktober – 10 november 2020
2. 9-23 december 2020
3. Slutet av februari till mitten av mars 2021
4. Mitten av maj till början av juni 2021

Om du saknar mejl (och de inte finns i din skräppost), kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig!

Vilka är Marathongruppen?

Marathongruppen är Friidrottsföreningen Hässelby SKs och Spårvägens FKs evenemangsverksamhet. Sedan det första Stockholm Marathon 1979 har föreningarna tillsammans arrangerat motionsevenemang och är idag Nordens största arrangör. Varje år deltar nära 200 000 människor i våra evenemang. Det är de ideella föreningarna som är arrangörer av våra evenemang. Det betyder bland annat att alla startplatser säljs av och bokförs som intäkter i föreningarna. Föreningarna har dessutom ett helägt aktiebolag som hanterar organisationens kommersiella rättigheter som exempelvis partneravtal. Eventuellt överskott i organisationen som helhet går till 100 procent tillbaka till idrotten.

Om Marathongruppen är en ideell organisation, varför har ni ett registrerat aktiebolag?

Marathongruppen är en ideell organisation. I likhet med alla andra större arrangörer av motionsevenemang så består vi av två olika legala enheter – ett AB där de kommersiella rättigheterna och associerade intäkter och kostnader ligger, samt den större enheten som är en allians av våra två ägarföreningar, där alla intäkter från evenemangen och kostnaderna för dem ligger. Det är så revisorerna och Skatteverket vill ha det.

Hur ser Marathongruppens arbete ut just nu – hösten 2020?

Hur coronaviruset kommer att påverka lopp som ska arrangeras 2021 är ännu inte känt, men vi kämpar hårt för att för att kunna genomföra säkra och roliga evenemang för er löpare, trots den ovisshet vi fortfarande lever och verkar i. 
 
Vi har anpassat oss efter det rådande läget, men om vi ska ha möjlighet att fortsätta bedriva vår verksamhet så måste vi blicka framåt. Det förberedande arbetet inför ett lopp pågår i åtminstone 12 månader innan själva evenemanget och kostnader associerade till dessa evenemang tas löpande under året, bland annat i form av löner till anställda, hyror, IT, försäkringar och marknadsföring. Vi har börjat öppna anmälan till evenemangen 2021, och kommer att fortsätta öppningarna under hösten. Parallellt med detta genomför vi ett omfattande scenariearbete där vi utifrån den information vi har just nu planerar för hur vi ska kunna arrangera loppen beroende på hur läget kommer att kunna se ut vid respektive loppdatum. 
 
Det är ett utmanande men också sporrande arbete, då vi inget hellre vill än att kunna leverera motionsupplevelser till er löpare och fortsätta ge tillbaka vårt överskott till idrotten – vårt mål i båda fallen är att främja den viktiga folkhälsan. 
 
För folkhälsans skull är det såklart också av största vikt att samhällssmittan hålls nere, men inför 2021 hoppas vi att myndigheterna bättre ska förstå vårt och andra arrangörers dilemma när det kommer till de snäva restriktionerna för offentliga sammankomster. Vi vet att vi har förutsättningar för att kunna arrangera motionslopp utomhus, för friska människor och med samma möjligheter till social distansering som gäller för samhället i stort. Vi hoppas att vi tillsammans med myndigheterna kan jobba fram upplägg som gör det möjligt att genomföra motionslopp utan att öka risken för smittspridning. 

Utöver planeringen inför 2021 så har vi under hösten fokuserat på att genomföra virtuella upplagor av loppen som skulle ha arrangerats 2020. Vi är glada över att så många av våra deltagare velat vara med och springa, även när loppen ser annorlunda ut från vad de brukar göra. Vi har även tagit fram anmälningsalternativ som ska göra det tryggare för er som vill delta i något av våra lopp framöver samt uppdaterat våra allmänna villkor, läs mer nedan.
 
Vi hoppas, tror och längtar efter ett 2021 med fler möjligheter att motionera och springa lopp ihop. 
 
Läs mer om våra uppdaterade Allmänna villkor.
Läs mer om vår nya flexibla startplats nedan.

Hur planerar ni att genomföra evenemangen 2021?

Under hösten har en stor del av vår tid använts till att planera för olika scenarier för våra evenemang 2021. De restriktioner som fortfarande råder i spåren av pandemin riskerar att på ett eller annat sätt påverka hur vi arrangerar nästa års lopp. Vår önskan är att du som deltagare ska känna dig trygg och säker när du anmäler dig och att du tidigt får en inblick i de olika upplägg vi planerar för.

De evenemang där vi kommit längst i scenarioplaneringen är loppen i vår marafamilj, däribland ASICS Stockholm Marathon/ASICS Stockholm High Five, ASICS Premiärmilen och ASICS Premiärhalvan. Följ arbetet via hemsidorna (klicka på loppnamnen ovan). I takt med att vi kommer längre i planeringen kommer vi att presentera liknande scenarier för övriga evenemang.

Hur fungerar er nya flexibla startplats, värdechecken?

Det läget vi nu befinner oss i är annorlunda jämfört med ett vanligt år och för att du som deltagare ska kunna känna en större trygghet har vi, som komplement till köp av vanliga startplatser, tagit fram en produkt som vi kallar för värdecheck. Värdechecken fungerar som en vanlig startplats, men du kan välja vilket av kommande tre år som du vill springa det evenemang du betalat för.

Köper du en värdecheck till exempelvis ASICS Stockholm Marathon nu i höst gäller den som startplats för antingen 2021, 2022 eller 2023. Du kan då lugnt avvakta till dess du känner dig redo för att lösa in startplatsen. Detta måste ske senast en månad innan start för att vi ska kunna garantera dig en plats*.

Du kan köpa en värdecheck till dig själv, eller till ett helt kompisgäng. Värdecheckarna är något dyrare än en vanlig startplats, men ger dig som sagt större säkerhet och flexibilitet. Värdecheckarna köps via respektive evenemangs hemsida eller nyhetsbrev.

*I det fall evenemanget är på väg att bli fulltecknat eller deltagarantalet måste begränsas kan deadline för att lösa in sin värdecheck komma att ändras. Du blir i så fall meddelad detta av oss i förväg.

När öppnar anmälan för evenemangen 2021?

Vi började att öppna anmälningarna till 2021 års evenemang i september, och kommer att fortsätta med fler öppningar under hösten 2020. Håll koll på respektive evenemangssajt och i övriga kanaler, där finns den senaste uppdateringen om när anmälan till just det evenemanget öppnar.

Information om ändringar i allmänna villkor med anledning av coronautbrottet

Hur coronaviruset COVID-19 kommer att påverka lopp som ska arrangeras av oss på Marathongruppen 2021 är ännu inte känt. Marathongruppen är en ideell verksamhet som finansierar den ideella idrottsrörelsen. I egenskap av ideell verksamhet är vi inte tillåtna att bygga uppkapitalreserver – allt eventuellt överskott ska tillfalla idrotten. Samtidigt är Marathongruppens verksamhet omfattande och det förberedande arbete med ett lopp pågår i 12 månader inför detsamma. Vi har anpassat vår verksamhet efter det rådande läget, men har ingen möjlighet att fortsätta arrangera evenemang utan att dela risken för förändringar i våra evenemang eller inställda evenemang med anledning av COVID-19 med våra deltagare. Kostnader associerade till ett evenemang tas löpande under året, bland annat i form av löner till anställda, hyror, IT, försäkringar och marknadsföring. Våra Allmänna villkor innehåller för oss villkor som är absolut nödvändiga för att kunna bedriva vår verksamhet. För 2021 års upplagor av våra evenemang har vi infört ytterligare villkor som reglerar vilka rättigheter du som anmäld deltagare har i olika scenarier. Vi har inte möjlighet att ta emot din anmälan om du inte godkänner dessa villkor, men hoppas att du med oss vill dela ambitionen om att genomföra fantastiska evenemang 2021, samt hjälpa oss fortsätta finansiera den ideella idrottsrörelsen.

Här kan du läsa de Allmänna Villkoren.

Vilka datum arrangeras loppen 2021?

De planerade datumen för 2021 är följande:

ASICS Premiärmilen – 27/3 (reservdatum 28/8, läs mer här)
ASICS Premiärhalvan (ersätter Tjejmilen 21K) – 24/4 (reservdatum 18/9, läs mer här)
Vårruset-turnén – 27/4-2/6
STHLM Trail Run – 15/5
ASICS Stockholm High Five – 4/6 (reservdatum 8/10, läs mer här)
ASICS Stockholm Marathon – 5/6 (reservdatum 9/10, läs mer här)
Stockholm Mini Marathon och Leos Minsta Maran – 6/6
STHLM 10 – 10/6
Ragnar Lake Mälaren – 19-20/6
STHLM Urban Trail – 15/8
Stafesten för UNICEF – 24-25/8
Tjejmilen och Lilla Tjejmilen – 4/9
Ramboll Stockholm Halvmarathon – 11/9
Tjurruset och Kalvruset Stockholm – 16/10
STHLM X – 23/10
Höstrusket och Höstrusket Maraton – 6/11

Varför får jag inte min anmälningsavgift tillbaka för ett inställt eller flyttat lopp?

I våra allmänna villkor, som du som deltagare godkände när du anmälde dig till ett av våra evenemang, är det tydligt angivet att återbetalning inte sker om evenemanget ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut) eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet. Vi har byggt upp en buffert under åren men den kommer att vara helt eller till största delen förverkad efter i år. Om vi hade erbjudit att betala tillbaka anmälningsavgifterna för alla lopp som vi har varit tvungna att ställa in så skulle verksamheten utan tvekan att gå under, för de pengarna finns inte.

Vårt arbete är framåtriktat, planeringen och förberedelserna inför ett lopp drar igång minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Majoriteten av evenemangskostnaderna tas därmed tidigt. Inte minst gäller det personalkostnader, marknadsföring, hyra och andra fasta utgifter. I slutet av 2020 kommer Marathongruppen att ha haft långt större kostnader än intäkter, medräknat alla inbetalda anmälningsavgifter.

Som situationen ser ut just nu måste vi därför hitta andra sätt att kompensera er deltagare än att betala tillbaka anmälningsavgifterna, och det gör vi genom vårt kompensationspaket. Vi vet vilka som (frivilligt och ofrivilligt) har bidragit till att verksamheten överlever och vi ser fram emot att hylla och ”VIP:a” er under lång tid framöver.

Marathongruppen är en ideell organisation där allt överskott går tillbaka till våra ägarföreningar Hässelby SK Friidrott och Spårvägens Friidrottsklubb, andra samarbetsarrangörer och funktionärsföreningar. Våra ägarföreningar driver barn- och ungdomsverksamhet och de har även elitaktiva idrottare. Än viktigare, innan våra ägarföreningar får sitt tillskott har en mycket större andel gått till andra föreningar, totalt över hundra idrottsföreningar som får in stora delar av sina årsintäkter genom våra drygt 40 årliga evenemang. Intäkter som skapar förutsättningar för att bedriva den dagliga verksamheten med allt från tränare och kanslipersonal till lokalhyror och utrustning. Ett betydande belopp går också till våra samarbetsorganisationer Barncancerfonden, UNICEF, Hjärtebarnsfonden, med flera. Utan det skydd som våra allmänna villkor ger försvinner också en viktig finansieringskälla för idrottsrörelsen, vilket skulle påverka tillgängligheten på barn-, ungdoms och breddidrott i stor utsträckning.

Här kan du läsa mer om de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen med anledning av coronapandemin.

Det finns andra lopparrangörer som erbjuder återbetalning – hur kan de göra det när ni inte gör det?

Alla arrangörers förutsättningar är olika. Vi är i regelbunden kontakt med samtliga större arrangörer av motionsevenemang och det råder en absolut enighet i att vi i kraft av våra respektive allmänna villkor inte är skyldiga att erbjuda återbetalning. Däremot har vissa arrangörer landat i att de har en möjlighet att erbjuda återbetalning utan att deras verksamhet går under. Det beror oftast på att den ekonomiska skadan det skulle orsaka dem är förhållandevis liten, till exempel på grund av att de evenemang som berörs motsvarar en mycket liten del av deras omsättning, eller att den volym av anmälningar som berörs är relativt sett låg. Hade vi haft möjlighet att erbjuda återbetalning, utan att konsekvensen hade varit att verksamheten hade gått under, så hade vi gjort det (trots att vi inte är skyldiga att göra det). Vi försöker nu och kommer under kommande år att fortsätta att kompensera våra deltagare som drabbats av inställda evenemang på grund av coronautbrottet så mycket vi överhuvudtaget kan. I nuläget innefattar det inte återbetalningar, men om vi får de ekonomiska möjligheterna genom ekonomiskt stöd så kommer vi att göra det vid ett senare skede.

Varför kan ni inte flytta min anmälan till nästa år?

Tyvärr ser det likadant ut om vi flyttar fram anmälningar till 2021 som om vi skulle betala tillbaka anmälningsavgifterna för 2020. Intäkten för 2020 blir noll och verksamheten går under. I båda fallen så försvinner en av de största intäktskällorna för hundratals idrottsföreningar och därmed både tusentals träningstillfällen för barn och ungdomar liksom de motivationskällor till fysisk aktivitet som våra evenemang i sig själva utgör.

Vi försöker alltid att sätta er deltagare främst och när vi väl har fått klarhet i hur länge förbudet gäller och om/hur mycket statligt stöd vi får, kommer vi i så stor utsträckning det är möjligt att kompensera alla som drabbats av våra inställda och flyttade evenemang.

Om ni inte betalar tillbaka min anmälningsavgift kommer jag att anmäla er till Allmänna Reklamationsnämnden!

I beslut från 1 oktober 2020 gjorde Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) bedömningen att vi i enlighet med vad vi kommunicerat i samband med att 2020 års evenemang ställdes in, inte har någon skyldighet att erbjuda återbetalningar eller flyttar av anmälningar till 2021 för de evenemang som inte kunde arrangeras.*

Grunden till detta är att vi är en ideell verksamhet, som därigenom inte har möjlighet att bygga upp kapitalreserver som skydd för den uppkomna situationen. Vidare bedömer ARN att de omständigheter som lett till att våra lopp ställts in har varit utanför vår kontroll, att våra allmänna villkor har varit tillgängliga och tydliga vid anmälan och givet verksamheten natur också är skäliga, varför de allmänna villkoren gäller. Att notera: Den ideella verksamheten äger till 100 procent ett aktiebolag (Marathongruppen i Stockholm AB), vars verksamhet dock är skild från att arrangera motionslopp (och ta betalt för detta). ARN har behandlat anmälningar även explicit riktade mot aktiebolaget och landat i samma beslut.

Ur våra Allmänna villkor inför evenemangen 2020: ”Marathongruppen är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp). Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Marathongruppen.”

Besluten är offentliga handlingar som du kan begära ut genom att kontakta ARN. Här är en lista på några av de ärenden där beslut tagits: 

2020-09010
2020-13141
2020-13217
2020-13214
2020-13576
2020-13656
2020-13782
2020-14300
2020-14576
2020-14510

*Besluten i fråga gäller ärenden med krav på återbetalning för startavgifterna till bland annat ASICS Stockholm Marathon och STHLM Challenge. ARN har avslagit kraven.

Här kan du läsa mer om de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen med anledning av coronapandemin.

Ni måste ju kunna ta del av de ekonomiska stödpaketen, det vill säga permitteringar, omställningsstöd och stödpaketet till idrotten – täcker inte det anmälningsavgifterna?

Vi kan till viss del ta del av regeringens näringslivsåtgärder, men de flesta är inte anpassade till vår typ av verksamhet. Vi korttidspermitterar vår personal under en period just nu, men vi hade snarare behövt permittera oss själva från juni 2019 till juni 2020 om vi hade vetat att vi inte skulle kunna köra några evenemang under våren. Generellt kan man säga att permitteringsstödet är skapat för andra typer av verksamheter än vår, till exempel butiker, hotell och restauranger, där man har ett stadigt flöde av kunder som ska betjänas under årets alla månader. Vårt arbete är till 90 procent framåtriktat eftersom vi jobbar med förberedelser för evenemang som ligger längre fram i tiden.

Vi hoppas självfallet på att kunna ta del av såväl stödpaketet till idrotten som det mer generella omställningsstödet som regeringen presenterat. Vår förståelse är dock att stödet till idrotten inte är i närheten av att räcka till för att täcka den skada som skett inom svensk idrott, varför vår förväntan är att det kommer att röra sig om ett relativt lågt belopp som kommer att komma oss till godo.

Vad gäller omställningsstödet så vet vi ännu inte om vi kommer att få ta del av detta och även om vi får det så är perioden för stödet som kommunicerats hittills mars till april. Vi har den allra största delen av vår omsättning i andra perioder (främst maj till september).

Om vi genom stödåtgärder så småningom hamnar i ett läge där vi har möjlighet att erbjuda återbetalningar (utan att det innebär att vi dömer verksamheten till undergång) så kommer vi att göra det. Vår inställning är att vi vill hålla våra deltagare så skadeslösa som det överhuvudtaget går, där det enda förbehållet är att det inte får innebära att verksamheten går under.

Varför tog ni inte beslutet att ställain tidigare?

De senaste månaderna har vi på Marathongruppen behövt fatta oändligt många tuffa beslut där det inte finns några perfekta, knappt ens några bra alternativ. Vi har tvingats att med bristfällig information (då ingen har vetat hur länge situationen kommer hålla i sig) försöka välja de minst dåliga alternativen. Vi har i den mån det varit möjligt försökt flytta fram evenemangen – med målet att kunna genomföra evenemangen (om än på annat datum än ursprungsplanen), för våra deltagares och våra idrottsföreningars skull. Vi har försökt köpa oss tid (genom att förhandla med leverantörer för att få skjuta fram tidpunkten för beställningar, etcetera) för att kunna fatta genomtänkta och väl underbyggda beslut.

Motionslopp har en viktig roll i att upprätthålla den svenska folkhälsan. Vi har jobbat in i det sista för att hitta sätt att genomföra våra evenemang (utan att riskera hälsan och säkerheten för våra deltagare och allmänheten) då vi vet att anmälan till motionsevenemang är en stark motivationskälla till fysisk aktivitet, som ger upphov till många miljoner timmar av fysisk aktivitet. Det i sin tur bidrar till befolkningens motståndskraft mot sjukdomar och minskar belastningen på sjukvården, vilket känns viktigare än någonsin i dessa tider – och framöver.

Det tar tid att samla all nödvändig information och vi har undersökt alla möjliga alternativ för att kunna ta ett så genomtänkt beslut som möjligt. Marathongruppen är en relativt liten organisation som arrangerar många evenemang och försöker fatta rätt beslut för respektive evenemang. Nu måste vi tyvärr inse att det är dags att tänka om kring våra augusti- och september-evenemang då det inte finns något sätt för oss att få tillstånd att genomföra dem. Det är en stor besvikelse för alla inblandade men vi följer självklart myndigheternas riktlinjer och vi är trots allt stolta över hur vi tillsammans har kämpat för att se möjligheter och försökt hitta lösningar i den här tuffa tiden.

Varför försöker ni inte anordna evenemang som är anpassade efter de restriktioner som finns? 

Vi har försökt hitta lösningar på att begränsa folksamlingarna vid evenemangen men när det kommer till de flesta av våra lopp i augusti och september är de helt enkelt för stora för att ens kunna hitta rimliga varianter på hur det skulle gå till. Myndigheterna har också varit rätt tydliga på att de som läget är just nu inte kommer bevilja tillstånd heller för specialvarianter, om evenemanget i sig kommer samla fler än vad restriktionerna tillåter. 

Fler frågor och funderingar?

Om du inte hittade svaret på din fråga här ovanför, besök gärna våra kundforum för respektive lopp:

ASICS Stockholm Marathon, Ramboll Stockholm Halvmarathon, Stockholm Mini Marathon & Minsta Maran, ASICS Premiärmilen, ASICS Stockholm High Five och Höstrusket: kundforum.stockholmmarathon.se

STHLM Challenge-serien (STHLM Trail Run, STHLM 10, STHLM Urban Trail och STHLM Loop), STHLM Junior Run, Tjurruset och Kalvruset: kundforum.marathongruppen.se

Tjejmilen: kundforum.tjejmilen.se

Vårruset: kundforum.varruset.se

Du kan även ringa till oss på 08-545 66 440. Våra telefontider är måndag–torsdag, 9.00–16.00 (lunchstängt 12.00-13.00).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google