Information från Marathongruppen angående coronavirusets påverkan på våra lopp 2020

Här sammanställer vi den senaste informationen och de vanligaste frågorna och svaren kring coronautbrottets påverkan på Marathongruppens olika evenemang. Just nu planerar vi för att genomföra höstens evenemang, se detaljerat loppschema nedanför. Vi följer myndigheternas uppdateringar och så snart vi har ny information som berör vår verksamhet kommer vi att kommunicera detta. Den här sidan uppdateras löpande (senaste uppdateringen 19/5).

Nuvarande status för Marathongruppens evenemang 2020*

GORE-TEX Winterrun – 25 januari (genomförd)
ASICS Premiärmilen (28/3) – inställd
Tjejmilen 21K (25/4) – inställd
Vårruset-turnén (27/4-4/6) – inställd
STHLM Trail Run (16/5) – nytt datum 8 november
Ramboll Stockholm Halvmarathon – 5 september
ASICS Stockholm High Five (29/5) – nytt datum 4 september
ASICS Stockholm Marathon (30/5) – nytt datum 5 september
Stockholm Mini Marathon & Minsta Maran (31/5) – nytt datum 6 september
STHLM 10 & STHLM Junior Run (11/6) – nytt datum 30 augusti
Ragnar Relay Lake Mälaren (13-14/6) – inställd
STHLM Urban Trail – 9 augusti
Stafesten för UNICEF – 19-20 augusti
Tjejmilen & Tjejmilen Trail – 29 augusti
Lilla Tjejmilen & Minsta Tjejmilen – 29 augusti
Tjurruset & Kalvruset – sep-nov
STHLM Loop – 24 oktober
Höstrusket – 7 november

*Till följd av regeringens beslut om att alla sammankomster med fler än 50 deltagare tills vidare ska ställas in.

Frågestund på Facebook

Den 19/5 höll vi i en frågestund på Facebook där alla tittare hade möjlighet att ställa sina frågor till vår verksamhetschef Daniel Almgren. Du kan se sändningen i efterhand via den här länken.  

Hur ser ert arbete ut just nu?

De senaste veckorna har vi på Marathongruppen behövt fatta oändligt många tuffa och snabba beslut där det inte finns några perfekta, knappt ens några bra alternativ. Vi har tvingats att med bristfällig information (då ingen vet hur länge situationen kommer att vara eller hur många som vill delta när förbudet hävs) försöka välja de minst dåliga alternativen. Nu har vi landat i ett nytt loppschema för hösten och vi arbetar stenhårt för att de kommande evenemangen ska gå att genomföra på ett så bra och säkert sätt som möjligt för alla våra deltagare, publik och samarbetspartners. Parallellt med det dagliga planeringsarbetet håller vi nära dialog med myndigheterna kring deras uppdateringar och beslut. Så fort vi har ny information kommer vi att meddela vad som gäller för respektive lopp.

Arrangerar ni några virtuella lopp?

Årets Vårruset-turné, som skulle ha arrangerats mellan april och juni, är inställd och istället ger vi våra deltagare möjligheten att vara med i vår virtuella turné ”Mitt Vårrus” där du springer när och var du vill och registrerar din runda via en länk du får efter anmälan. Alla som hunnit anmäla sig till den ordinarie turnén när den ställdes in har fått ett email med en länk för att vara med i ”Mitt Vårrus”. För övriga deltagare koster det 50 kronor att delta och de insamlade pengarna går direkt tillbaka till idrottsrörelsen. Läs mer om ”Mitt Vårrus” på varruset.se.

Varje söndag i april och maj kan du även haka på ”Länge Leve Loppet” som vi arrangerar tillsammans med Sverige Springer, jogg.se och Aktivitus. Välj mellan distanserna 2,5 km, 5 km, 10 km, 21 km och 42 km och registrera din runda på jogg.se. Det är gratis att delta och varje vecka tävlar vi ut fina priser bland er deltagare. Läs mer om ”Länge Leve Loppet” på jogg.se.

Varför får jag inte min anmälningsavgift tillbaka för ett inställt eller flyttat lopp?

Marathongruppen är en ideell organisation där allt vårt överskott går tillbaka till våra ägarföreningar Hässelby SK Friidrott och Spårvägens Friidrottsklubb, andra samarbetsarrangörer och funktionärsföreningar. Våra ägarföreningar driver barn- och ungdomsverksamhet och de har även elitaktiva idrottare. Till exempel Daniel Ståhl, som om allt vill sig väl kommer att kasta hem ett OS-guld till Sverige i Tokyo. Daniel har varit helt beroende av finansiering från sin klubb för att kunna nå dit han nått. Än viktigare, innan våra ägarföreningar får sitt tillskott har en mycket större andel gått till andra föreningar, totalt över hundra idrottsföreningar som får in stora delar av sina årsintäkter genom våra drygt 40 årliga evenemang. Intäkter som skapar förutsättningar för att bedriva den dagliga verksamheten med allt från tränare och kanslipersonal till lokalhyror och utrustning. Ett betydande belopp går också till våra samarbetsorganisationer Barncancerfonden, UNICEF, Hjärtebarnsfonden, med flera.

Kostnaderna för våra evenemang tas tidigt. Inte minst gäller det personalkostnader, marknadsföring, hyra och andra fasta utgifter. När vi inte hittade några möjligheter att skjuta på Vårruset-turnén, som skulle ha arrangerats på 20 orter runt om i landet under april till juni, var våra uppverkade kostnader klart högre än intäkterna. För våra höstevenemang kan situationen vara ännu värre, även om de kan genomföras eftersom en mycket låg andel av deltagarna har hunnit anmäla sig och väldigt få anmäler sig just nu oavsett när evenemanget äger rum under året.

Här kan du läsa mer om de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen med anledning av coronapandemin (länk).

Det finns andra lopparrangörer som erbjuder återbetalning – hur kan de göra det när ni inte gör det?

Alla arrangörers förutsättningar är olika. Vi är i regelbunden kontakt med samtliga större arrangörer av motionsevenemang och det råder en absolut enighet i att vi i kraft av våra respektive allmänna villkor inte är skyldiga att erbjuda återbetalning. Däremot har vissa arrangörer landat i att de har en möjlighet att erbjuda återbetalning utan att deras verksamhet går under. Det beror oftast på att den ekonomiska skadan det skulle orsaka dem är förhållandevis liten, till exempel på grund av att de evenemang som berörs motsvarar en mycket liten del av deras omsättning, eller att den volym av anmälningar som berörs är relativt sett låg. Hade vi haft möjlighet att erbjuda återbetalning, utan att konsekvensen hade varit att verksamheten hade gått under, så hade vi gjort det (trots att vi inte är skyldiga att göra det). Vi försöker nu och kommer under kommande år att fortsätta att kompensera våra deltagare som drabbats av inställda evenemang på grund av coronautbrottet så mycket vi överhuvudtaget kan. I nuläget innefattar det inte återbetalningar, men om vi får de ekonomiska möjligheterna genom ekonomiskt stöd så kommer vi att göra det vid ett senare skede.

Varför kan ni inte flytta min anmälan till nästa år?

Tyvärr ser det likadant ut om vi flyttar fram anmälningar till 2021 som om vi skulle betala tillbaka anmälningsavgifterna för 2020. Intäkten för 2020 blir noll och verksamheten går under. I båda fallen så försvinner en av de största intäktskällorna för hundratals idrottsföreningar och därmed både tusentals träningstillfällen för barn och ungdomar liksom de motivationskällor till fysisk aktivitet som våra evenemang i sig själva utgör.

Vi försöker alltid att sätta er deltagare främst och när vi väl har fått klarhet i hur länge förbudet gäller och om/hur mycket statligt stöd vi får, kommer vi i så stor utsträckning det är möjligt att kompensera alla som drabbats av våra inställda och flyttade evenemang.

Men Konsumentverket säger att jag ska få pengarna tillbaka för inställda evenemang?

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är mycket tydliga. I händelse av force majeure (till exempel myndighetsbeslut) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som är tillämplig på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Utöver detta så finns det inte heller stöd för att tillämpa konsumentlagstiftningen analogt.

Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att våra ägarföreningar inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare samt att en analog tillämpning av konsumentlagstiftningen därmed blir än mer märklig. De lopp som arrangeras av Marathongruppen arrangeras i syfte att stödja och underbygga föreningarnas ideella idrottsverksamhet. 

För oss och andra större arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor och det force majeure-villkor de innehåller därmed en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd som force majeure-villkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.

Vi kommer aldrig att kunna profitera på den här situationen och vi hade aldrig velat göra det ens om vi kunnat. Inför 2021 kommer vi att göra allt vi kan för att kompensera de löpare som drabbats under 2020, men innan vi vet om vi kommer kunna genomföra några evenemang överhuvudtaget i år så vet vi inte heller om vi överlever eller vilket utrymme som finns för kompensation. Under tiden kan vi bara be om och hoppas på tålamod från alla som drabbats.

Här kan du läsa mer om de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen med anledning av coronapandemin (länk).

Om Marathongruppen är en ideell organisation, varför har ni ett registrerat aktiebolag?

Marathongruppen är en ideell organisation. I likhet med alla andra större arrangörer av motionsevenemang så består vi av två olika legala enheter – ett AB där de kommersiella rättigheterna och associerade intäkter och kostnader ligger, samt den större enheten som är en allians av våra två ägarföreningar, där alla intäkter från evenemangen och kostnaderna för dem ligger. Det är så revisorerna och Skatteverket vill ha det.

Ni måste ju kunna ta del av de ekonomiska stödpaketen, det vill säga permitteringar, omställningsstöd och stödpaketet till idrotten – täcker inte det anmälningsavgifterna?

Vi kan till viss del ta del av regeringens näringslivsåtgärder, men de flesta är inte anpassade till vår typ av verksamhet. Vi korttidspermitterar vår personal under en period just nu, men vi hade snarare behövt permittera oss själva från juni 2019 till juni 2020 om vi hade vetat att vi inte skulle kunna köra några evenemang under våren. Generellt kan man säga att permitteringsstödet är skapat för andra typer av verksamheter än vår, till exempel butiker, hotell och restauranger, där man har ett stadigt flöde av kunder som ska betjänas under årets alla månader. Vårt arbete är till 90 procent framåtriktat eftersom vi jobbar med förberedelser för evenemang som ligger 3, 6 eller 12 månader framåt i tiden.

Vi hoppas självfallet på att kunna ta del av såväl stödpaketet till idrotten som det mer generella omställningsstödet som regeringen presenterat. Vår förståelse är dock att stödet till idrotten inte är i närheten av att räcka till för att täcka den skada som skett inom svensk idrott, varför vår förväntan är att det kommer att röra sig om ett relativt lågt belopp som kommer att komma oss till godo.

Vad gäller omställningsstödet så vet vi ännu inte om vi kommer att få ta del av detta och även om vi får det så är perioden för stödet som kommunicerats hittills mars till april. Vi har den allra största delen av vår omsättning i andra perioder (främst maj till september).

Om vi genom stödåtgärder så småningom hamnar i ett läge där vi har möjlighet att erbjuda återbetalningar (utan att det innebär att vi dömer verksamheten till undergång) så kommer vi att göra det. Vår inställning är att vi vill hålla våra deltagare så skadeslösa som det överhuvudtaget går, där det enda förbehållet är att det inte får innebära att verksamheten går under.

Hur håller jag mig uppdaterad om vad som gäller för respektive lopp?

Vi rapporterar löpande om status kring våra evenemang och hur de påverkas av coronautbrottet via respektive lopps sociala medier (Facebook och Instagram) samt hemsidor. Om du inte hittade svaret på din fråga här ovanför, besök gärna våra kundforum för respektive lopp:

ASICS Stockholm Marathon, Ramboll Stockholm Halvmarathon, Stockholm Mini Marathon & Minsta Maran, ASICS Premiärmilen, ASICS Stockholm High Five och Höstrusket: kundforum.stockholmmarathon.se

STHLM Challenge-serien (STHLM Trail Run, STHLM 10, STHLM Urban Trail och STHLM Loop), STHLM Junior Run, Tjurruset och Kalvruset: kundforum.marathongruppen.se

Tjejmilen: kundforum.tjejmilen.se

Vårruset: kundforum.varruset.se

Du kan även ringa till oss på 08-545 66 440 (måndag–fredag 9.00–12.00). På grund av korttidspermittering har vi just nu begränsade telefontider.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google