Vanliga frågor om coronavirusets påverkan på Marathongruppens evenemang 2020

FAQ in English

Här hittar du den senaste informationen och de vanligaste frågorna och svaren kring coronautbrottets påverkan på Marathongruppens planerade evenemang 2020. 

Uppdatering 2020-09-01: Under våren och sommaren har vi i idrottsföreningarna Spårvägens FK och Hässelby SK (tillsammans benämnda Marathongruppen) varit tvungna att ställa in samtliga av våra planerade evenemang från mars till i början av september, på grund av den rådande pandemin. Smärtsamma men nödvändiga beslut för att begränsa risken för smittspridning i samhället.

Nu har vi tyvärr tvingats ta samma beslut även för Tjurruset- och Kalvruset-turnén (19/9-24/10) och STHLM Loop (24/10). Vi har inväntat lättnader i förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, men ett sådant besked kommer dröja ytterligare. Vi har vänt och vridit på olika scenarier och hoppats in i det sista på att kunna hitta lösningar för att genomföra evenemangen, men som läget fortfarande ser ut finns det inga möjligheter för oss att få tillstånd att arrangera loppen på ett säkert sätt.

Uppdatering 2020-06-10: Vi i idrottsföreningarna Spårvägens FK och Hässelby SK, som tillsammans benämns Marathongruppen, har idag tvingats ta beslutet att ställa in våra planerade evenemang i augusti och september. Detta beslut inkluderar STHLM Urban Trail (9/8), Stafesten för UNICEF (19-20/8), Tjejmilen-evenemangen (29/8), STHLM 10 och STHLM Junior Run (30/8), ASICS Stockholm High Five (4/9), ASICS Stockholm Marathon (5/9), Ramboll Stockholm Halvmarathon (5/9) samt Stockholm Mini Marathon och Minsta Maran (6/9).

Nuvarande status för Marathongruppens evenemang 2020*

GORE-TEX Winterrun – 25 januari (genomförd)
ASICS Premiärmilen (28/3) – inställd
Tjejmilen 21K (25/4) – inställd
Vårruset-turnén (27/4-4/6) – inställd
STHLM Trail Run (16/5) – nytt datum 8 november
Ramboll Stockholm Halvmarathon – 5 september (inställd)
ASICS Stockholm High Five (29/5) – nytt datum 4 september (inställd)
ASICS Stockholm Marathon (30/5) – nytt datum 5 september (inställd)
Stockholm Mini Marathon & Minsta Maran (31/5) – nytt datum 6 september (inställd)
STHLM 10 & STHLM Junior Run (11/6) – nytt datum 30 augusti (inställd)
Ragnar Relay Lake Mälaren (12-13/6) – inställd 
STHLM Urban Trail – 9 augusti (inställd)
Stafesten för UNICEF – 19-20 augusti (inställd)
Tjejmilen & Tjejmilen Trail – 29 augusti (inställd)
Lilla Tjejmilen & Minsta Tjejmilen – 29 augusti (inställd)
Tjurruset & Kalvruset – sep-nov (inställda)
STHLM Loop – 24 oktober (inställd)
Höstrusket – 7 november 

*Till följd av regeringens beslut om att alla sammankomster med fler än 50 deltagare tills vidare ska ställas in.

Frågestund på Facebook

Den 19/5 höll vi i en frågestund på Facebook där alla tittare hade möjlighet att ställa sina frågor till vår verksamhetschef Daniel Almgren. Du kan se sändningen i efterhand via den här länken.  

Jag är anmäld till ett av de inställda evenemangen, vad gäller för mig?

Alla som är anmälda till ett eller flera av de inställda evenemangen har fått ett mejl med information om kompensation. Saknar du mejlet (och det inte ligger i din skräppost), kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig.

Varför får jag inte min anmälningsavgift tillbaka för ett inställt eller flyttat lopp?

I våra allmänna villkor, som du som deltagare godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är det tydligt angivet att återbetalning inte sker om evenemanget ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut) eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet. Vi har byggt upp en buffert under åren men den kommer att vara helt eller till största delen förverkad efter i år. Om vi hade erbjudit att betala tillbaka anmälningsavgifterna för alla lopp som vi har varit tvungna att ställa in så skulle verksamheten utan tvekan att gå under, för de pengarna finns inte.

Vårt arbete är framåtriktat, planeringen och förberedelserna inför ett lopp drar igång minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Majoriteten av evenemangskostnaderna tas därmed tidigt. Inte minst gäller det personalkostnader, marknadsföring, hyra och andra fasta utgifter. I slutet av 2020 kommer Marathongruppen att ha haft långt större kostnader än intäkter, medräknat alla inbetalda anmälningsavgifter.

Som situationen ser ut just nu måste vi därför hitta andra sätt att kompensera er deltagare än att betala tillbaka anmälningsavgifterna, och det gör vi genom vårt kompensationspaket. Vi vet vilka som (frivilligt och ofrivilligt) har bidragit till att verksamheten överlever och vi ser fram emot att hylla och ”VIP:a” er under lång tid framöver.

Marathongruppen är en ideell organisation där allt överskott går tillbaka till våra ägarföreningar Hässelby SK Friidrott och Spårvägens Friidrottsklubb, andra samarbetsarrangörer och funktionärsföreningar. Våra ägarföreningar driver barn- och ungdomsverksamhet och de har även elitaktiva idrottare. Än viktigare, innan våra ägarföreningar får sitt tillskott har en mycket större andel gått till andra föreningar, totalt över hundra idrottsföreningar som får in stora delar av sina årsintäkter genom våra drygt 40 årliga evenemang. Intäkter som skapar förutsättningar för att bedriva den dagliga verksamheten med allt från tränare och kanslipersonal till lokalhyror och utrustning. Ett betydande belopp går också till våra samarbetsorganisationer Barncancerfonden, UNICEF, Hjärtebarnsfonden, med flera. Utan det skydd som våra allmänna villkor ger försvinner också en viktig finansieringskälla för idrottsrörelsen, vilket skulle påverka tillgängligheten på barn-, ungdoms och breddidrott i stor utsträckning.

Här kan du läsa mer om de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen med anledning av coronapandemin.

Det finns andra lopparrangörer som erbjuder återbetalning – hur kan de göra det när ni inte gör det?

Alla arrangörers förutsättningar är olika. Vi är i regelbunden kontakt med samtliga större arrangörer av motionsevenemang och det råder en absolut enighet i att vi i kraft av våra respektive allmänna villkor inte är skyldiga att erbjuda återbetalning. Däremot har vissa arrangörer landat i att de har en möjlighet att erbjuda återbetalning utan att deras verksamhet går under. Det beror oftast på att den ekonomiska skadan det skulle orsaka dem är förhållandevis liten, till exempel på grund av att de evenemang som berörs motsvarar en mycket liten del av deras omsättning, eller att den volym av anmälningar som berörs är relativt sett låg. Hade vi haft möjlighet att erbjuda återbetalning, utan att konsekvensen hade varit att verksamheten hade gått under, så hade vi gjort det (trots att vi inte är skyldiga att göra det). Vi försöker nu och kommer under kommande år att fortsätta att kompensera våra deltagare som drabbats av inställda evenemang på grund av coronautbrottet så mycket vi överhuvudtaget kan. I nuläget innefattar det inte återbetalningar, men om vi får de ekonomiska möjligheterna genom ekonomiskt stöd så kommer vi att göra det vid ett senare skede.

Varför kan ni inte flytta min anmälan till nästa år?

Tyvärr ser det likadant ut om vi flyttar fram anmälningar till 2021 som om vi skulle betala tillbaka anmälningsavgifterna för 2020. Intäkten för 2020 blir noll och verksamheten går under. I båda fallen så försvinner en av de största intäktskällorna för hundratals idrottsföreningar och därmed både tusentals träningstillfällen för barn och ungdomar liksom de motivationskällor till fysisk aktivitet som våra evenemang i sig själva utgör.

Vi försöker alltid att sätta er deltagare främst och när vi väl har fått klarhet i hur länge förbudet gäller och om/hur mycket statligt stöd vi får, kommer vi i så stor utsträckning det är möjligt att kompensera alla som drabbats av våra inställda och flyttade evenemang.

Men Konsumentverket säger att jag ska få pengarna tillbaka för inställda evenemang?

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är mycket tydliga. I en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att våra ägarföreningar inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare. De lopp som arrangeras av Marathongruppen arrangeras i syfte att stödja och underbygga föreningarnas ideella idrottsverksamhet. 

För oss och andra större arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.

Vi kommer aldrig att kunna profitera på den här situationen och vi hade aldrig velat göra det ens om vi kunnat. Inför 2021 kommer vi att göra allt vi kan för att kompensera de löpare som drabbats under 2020, men först måste vi säkerställa att vi överlever för att veta vilket utrymme som finns för kompensation. Under tiden kan vi bara be om och hoppas på tålamod från alla som drabbats.

Här kan du läsa mer om de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen med anledning av coronapandemin.

Om Marathongruppen är en ideell organisation, varför har ni ett registrerat aktiebolag?

Marathongruppen är en ideell organisation. I likhet med alla andra större arrangörer av motionsevenemang så består vi av två olika legala enheter – ett AB där de kommersiella rättigheterna och associerade intäkter och kostnader ligger, samt den större enheten som är en allians av våra två ägarföreningar, där alla intäkter från evenemangen och kostnaderna för dem ligger. Det är så revisorerna och Skatteverket vill ha det.

Ni måste ju kunna ta del av de ekonomiska stödpaketen, det vill säga permitteringar, omställningsstöd och stödpaketet till idrotten – täcker inte det anmälningsavgifterna?

Vi kan till viss del ta del av regeringens näringslivsåtgärder, men de flesta är inte anpassade till vår typ av verksamhet. Vi korttidspermitterar vår personal under en period just nu, men vi hade snarare behövt permittera oss själva från juni 2019 till juni 2020 om vi hade vetat att vi inte skulle kunna köra några evenemang under våren. Generellt kan man säga att permitteringsstödet är skapat för andra typer av verksamheter än vår, till exempel butiker, hotell och restauranger, där man har ett stadigt flöde av kunder som ska betjänas under årets alla månader. Vårt arbete är till 90 procent framåtriktat eftersom vi jobbar med förberedelser för evenemang som ligger längre fram i tiden.

Vi hoppas självfallet på att kunna ta del av såväl stödpaketet till idrotten som det mer generella omställningsstödet som regeringen presenterat. Vår förståelse är dock att stödet till idrotten inte är i närheten av att räcka till för att täcka den skada som skett inom svensk idrott, varför vår förväntan är att det kommer att röra sig om ett relativt lågt belopp som kommer att komma oss till godo.

Vad gäller omställningsstödet så vet vi ännu inte om vi kommer att få ta del av detta och även om vi får det så är perioden för stödet som kommunicerats hittills mars till april. Vi har den allra största delen av vår omsättning i andra perioder (främst maj till september).

Om vi genom stödåtgärder så småningom hamnar i ett läge där vi har möjlighet att erbjuda återbetalningar (utan att det innebär att vi dömer verksamheten till undergång) så kommer vi att göra det. Vår inställning är att vi vill hålla våra deltagare så skadeslösa som det överhuvudtaget går, där det enda förbehållet är att det inte får innebära att verksamheten går under.

Kommer ni att arrangera virtuella lopp?

Ja! Virtuella lopp för evenemangen som blivit inställda kommer att arrangeras i samband med respektive evenemangsdatum i de fall där datumen inte redan har passerat (som för tex ASICS Premiärmilen och Tjejmilen 21K). Du hittar all info om våra virtuella lopp HÄR

Jag var anmäld till ett av vårloppen (ASICS Premiärmilen, Tjejmilen 21K eller Vårruset) och flyttade min anmälan till ett ersättningslopp (eller gjorde inget val alls). Vilket virtuellt lopp får jag springa?

Om du var anmäld till ASICS Premiärmilen eller Tjejmilen 21K och flyttade din anmälan till ett av de nu inställda evenemangen (eller inte gjorde något val) så kommer du få möjlighet att delta i en virtuell upplaga av det evenemang som du var ursprungligen anmäld till. Alla anmälda till Vårruset har under våren haft möjlighet att genomföra det virtuella loppet ”Mitt Vårrus”.

När öppnar anmälan för evenemangen 2021?

Anmälningarna till evenemangen 2021 öppnas med början i september. Vi återkommer med info om vilket datum som gäller för just ditt/dina evenemang.

Varför har ni inte tagit beslutet att ställa in tidigare?

De senaste månaderna har vi på Marathongruppen behövt fatta oändligt många tuffa beslut där det inte finns några perfekta, knappt ens några bra alternativ. Vi har tvingats att med bristfällig information (då ingen har vetat hur länge situationen kommer hålla i sig) försöka välja de minst dåliga alternativen. Vi har i den mån det varit möjligt försökt flytta fram evenemangen – med målet att kunna genomföra evenemangen (om än på annat datum än ursprungsplanen), för våra deltagares och våra idrottsföreningars skull. Vi har försökt köpa oss tid (genom att förhandla med leverantörer för att få skjuta fram tidpunkten för beställningar, etcetera) för att kunna fatta genomtänkta och väl underbyggda beslut.

Motionslopp har en viktig roll i att upprätthålla den svenska folkhälsan. Vi har jobbat in i det sista för att hitta sätt att genomföra våra evenemang (utan att riskera hälsan och säkerheten för våra deltagare och allmänheten) då vi vet att anmälan till motionsevenemang är en stark motivationskälla till fysisk aktivitet, som ger upphov till många miljoner timmar av fysisk aktivitet. Det i sin tur bidrar till befolkningens motståndskraft mot sjukdomar och minskar belastningen på sjukvården, vilket känns viktigare än någonsin i dessa tider – och framöver.

Det tar tid att samla all nödvändig information och vi har undersökt alla möjliga alternativ för att kunna ta ett så genomtänkt beslut som möjligt. Marathongruppen är en relativt liten organisation som arrangerar många evenemang och försöker fatta rätt beslut för respektive evenemang. Nu måste vi tyvärr inse att det är dags att tänka om kring våra augusti- och september-evenemang då det inte finns något sätt för oss att få tillstånd att genomföra dem. Det är en stor besvikelse för alla inblandade men vi följer självklart myndigheternas riktlinjer och vi är trots allt stolta över hur vi tillsammans har kämpat för att se möjligheter och försökt hitta lösningar i den här tuffa tiden.

När kommer ni senast ta beslut om de sena höstloppen går att genomföra?

Som läget ser ut just nu fortsätter vi att planera för Höstrusket (7/11) och STHLM Trail Run (8/11). Vi kommer att meddela senast den 1 oktober om evenemangen går att genomföra.

Varför försöker ni inte anordna evenemang som är anpassade efter de restriktioner som finns? 

Vi har försökt hitta lösningar på att begränsa folksamlingarna vid evenemangen men när det kommer till de flesta av våra lopp i augusti och september är de helt enkelt för stora för att ens kunna hitta rimliga varianter på hur det skulle gå till. Myndigheterna har också varit rätt tydliga på att de som läget är just nu inte kommer bevilja tillstånd heller för specialvarianter, om evenemanget i sig kommer samla fler

Varför kan ni inte flytta evenemangen till senare datum i höst? 

Läget är helt enkelt för osäkert och att exempelvis spärra av staden är inget som kan göras hur som helst. Dessutom har vi vädret emot oss. Skulle vi leta ett nytt datum i november och december kan det vara snö vilket försvårar att genomföra dessa stora lopp på ett säkert och tillfredställande sätt.

Vilka datum arrangeras loppen 2021?

GORE-TEX Winterrun – 30/1
ASICS Premiärmilen – 27/3
Premiärhalvan (ersätter Tjejmilen 21K) – 24/4
Vårruset-turnén – april-juni (datum kommer)
STHLM Trail Run – 15/5
ASICS Stockholm High Five – 4/6
ASICS Stockholm Marathon – 5/6
Stockholm Mini Marathon och Leos Minsta Maran – 6/6
STHLM 10 – 10/6
Ragnar Lake Mälaren – 19-20/6
STHLM Urban Trail – 15/8
Stafesten för UNICEF – 24-25/8
Tjejmilen och Lilla Tjejmilen – 4/9
Ramboll Stockholm Halvmarathon – 11/9
Tjurruset och Kalvruset – 2/10
STHLM X – 23/10
Höstrusket och Höstrusket Maraton – 6/11

Fler frågor och funderingar?

Om du inte hittade svaret på din fråga här ovanför, besök gärna våra kundforum för respektive lopp:

ASICS Stockholm Marathon, Ramboll Stockholm Halvmarathon, Stockholm Mini Marathon & Minsta Maran, ASICS Premiärmilen, ASICS Stockholm High Five och Höstrusket: kundforum.stockholmmarathon.se

STHLM Challenge-serien (STHLM Trail Run, STHLM 10, STHLM Urban Trail och STHLM Loop), STHLM Junior Run, Tjurruset och Kalvruset: kundforum.marathongruppen.se

Tjejmilen: kundforum.tjejmilen.se

Vårruset: kundforum.varruset.se

Du kan även ringa till oss på 08-545 66 440. Våra telefontider är tisdag–torsdag, 9.00–15.00 (lunchstängt 12.00-13.00).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google