Vi tar ansvar – Ansvarsfullt öppnande av Motionslopp

Ansvarsfullt öppnande av Motionslopp

Samtliga arrangörer inom branschorganisationen Svenska Motionslopp och Idrottsevenemang, däribland vi på Marathongruppen, kommer från och med den 1 augusti 2021 att tillämpa ett gemensamt återstartsprotokoll. Återstartsprotokollet är framtaget för att arrangörer skall kunna agera efter en gemensam grund och så effektivt som möjligt återigen bidra till att stärka folkhälsan och fortsätta bidra till utvecklingen av svensk idrott genom finansiella resurser.

Protokollet består av en fempunktslista och skall tolkas som råd och stöd för att skapa trygga och säkra evenemang. Åtgärderna är komplement till de av myndigheter kravställda villkor för evenemangens genomförande.

Varje arrangör har alltid sina unika förutsättningar, men samtliga kommer aktivt att arbeta med att vidta nedan åtgärder på sina respektive evenemang. Till detta kan tillkomma lokala, regionala eller loppspecifika kompletterande åtgärder.

 • Arrangören åtar sig att specifikt genomföra en översyn av flöden vid start- och målområde samt längs banan i syfte att skapa förutsättningar för att hålla avstånd.
 • Arrangören utökar information till publik och omvärld om hur smittspridning kan undvikas.
 • Arrangören åtar sig att informera funktionärer om hygienåtgärder för att undvika smittspridning.
 • Arrangören åtar sig att tillsammans med myndigheter arbeta smittsäkert vid evenemangens tillhörande inomhusevent.
 • Arrangören åtar sig att arbeta enligt rutiner, protokoll och riktlinjer utifrån tillsynsmyndigheters krav.

Återstartsprotokoll i fem steg

Vi har ett antal stora motionslopp i Sverige som på sitt sätt alla bidrar till folkhälsan på olika sätt. Gemensamt är att de alla sätter tusentals människor i rörelse och bidrar till ökat välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt.

Under det senaste året har det gjorts ett gediget arbete kring hur dessa lopp/evenemang skall kunna genomföras på ett smittsäkert sätt för att även i fortsättningen kunna bidra till folkhälsan och de ideella krafter som alla är beroende av det överskott som årligen betalas ut.

Nedan presenterar vi delar ur återstartsprotokollet för att ge en bild av hur vi och andra arrangörer gemensamt arbetar med att kunna bedriva smittsäkra evenemang under rådande omständighet.

Steg 1: 150 deltagare

För att få arrangera en offentlig tillställning under Steg 1 behöver tre punkter följas:

 • Deltagarna delas upp i mindre startgrupper.
 • Start/målområdet ska var tydligt avgränsat.
 • Endast deltagare och funktionärer får befinna sig i start/målområdet.

Arrangören behöver även:

 • Informera deltagarna om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda handtvätt eller handdesinfektion.
 • Se till att funktionärer får information om hygienåtgärder för att undvika smittspridning.
 • Dokumentera smittskyddsåtgärder.
 • Följa upp smittskyddsåtgärder.
 • Hålla sig uppdaterad från Folkhälsomyndigheten och från regional smittskyddsläkare.

Steg 2-3: 900 deltagare

Steg 2 planeras från den 1 juli. Steg 3 infaller enligt plan från den 15 juli då det, grovt förenklat, tillkommer lättnader för kollektivtrafiken.

För att öka anpassning och kapacitet på ett smittsäkert sätt så är det viktigaste att banan (till exempel en skog, en fjärd, 315 kilometer landsväg, 10 kilometer gator i stad) särskiljs från start- respektive målområde i bedömningen av numerär.

För att göra detta utan ökad risk kan loppen anpassas genom till exempel:

 • Anpassning och särskiljning av starttid (tidsslottar med lämpligt mellanrum) kan ske så att trängsel inte uppkommer i kollektivtrafik, vid startområde eller på banan.
 • Start/målområdet ska vara tydligt avgränsat.
 • Start- respektive målområde kan särskiljas.
 • Start- respektive målområde ska säkerställa avstånd på 10 kvm per person.
 • Vi hägnar in och separerar start- respektive målområden samt skapar enkelriktade flöden.
 • Upphämtning av startbevis/nummerlapp sker skiljt från tävlingsområdet.
 • Begränsa möjligheten till ombyte – för att se till att folk inte stannar kvar.
 • Framarbetade riktlinjer följs.
 • Samordna kommunikation från samtliga evenemangsarrangörer, både kring generella riktlinjer samt kring kommunikation avseende regler för motionslopps evenemang.

Liksom tidigare:

 • Deltagarna ges möjlighet att hålla avstånd. (Deltagarna delas upp i mindre startgrupper. Bör innebära att möjlighet till att större evenemang som använder startgrupper eller olika slussningssystem kan starta redan i fas 2)
 • Endast deltagare och funktionärer får befinna sig i start/målområdet. Alternativt skall möjlighet finnas att på ett enkelt och tryggt sätt slussa deltagarna in/ut från startområdet så att tillräckligt avstånd från varandra kan hållas.
 • Deltagarna informeras om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuds handtvätt eller handdesinfektion.
 • Ser vi till att funktionärer får information om hygienåtgärder för att undvika smittspridning.
 • Dokumenteras smittskyddsåtgärder.
 • Smittskyddsåtgärder följs upp.
 • Med hjälp av starttid och mellantider kan eventuell spårning ske effektivt.
 • Hålla sig uppdaterad från Folkhälsomyndigheten och från regional smittskyddsläkare.

Steg 4: Inga deltagarbegränsningar

Planeras från september.

Det är av största vikt att deltagarna känner sig fortsatt trygga när det inte längre finns några deltagarbegränsningar för evenemangen.  

Arrangörerna kommer fortsatt:

 • Ge möjlighet till att hålla avstånd
 • Ha god tillgänglighet till handsprit
 • Munskydd till de deltagare som vill/funktionärer/eller de som skall gå in i ett eventområde.
 • Skyltning som uppmanar till att hålla avstånd. 
 • Tydligt kommunicera inför lopp vad som gäller, till exempel att den som är sjuk ej får deltaga.
 • Kommunicera vad som händer om ett covid-19-fall upptäcks bland deltagare eller funktionärer.

Steg 5: Tillbaka till det normala

Plan för ikraftträdande ej kommunicerat. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google