Hållbarhet

SÅ BIDRAR VI

vår vision och kultur

Vår kultur bygger på hur vi interagerar med varandra, med våra deltagare, partners och övriga intressenter. Den har sina rötter i såväl vår historia som vår vision och är avgörande för vår långsiktiga framgång.​Vår kultur är grunden i allt vi gör. Den ger oss vilja att utvecklas och bidra till en bättre morgondag. ​Därför arbetar vi aktivt med att bli mer hållbara, både som organisation, arrangör och arbetsgivare.

Vi skapar den mest attraktiva arenan för rörelse, glädje och gemenskap för att främja folkhälsan och utveckla framtidens idrottare.

Swami
Designer

Bakgrund – ett långsiktigt arbete

För oss på Marathongruppen innebär hållbarhet att via vår verksamhet bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi vill ständigt förbättras för att på bästa sätt kunna bidra till en hållbar planet via konkreta åtgärder och inspirera medarbetare, anställda, partners och deltagare till att göra mer hållbara val.  ​

Hälsa och hållbar livsstil är, och har sedan starten år 1979, alltid varit kärnan i vår verksamhet. Genom att skapa en arena för rörelse, glädje och gemenskap främjar vi folkhälsan och utvecklar framtidens idrottare. Vi vill skapa rörelseglädje och goda förutsättningar för en hållbar livsstil. För oss är det centralt att idrotten är långsiktigt hållbar, därför går årligen eventuellt överskott i organisationen till 100% tillbaka till idrotten.​

För att sätta ytterligare fokus på vårt hållbarhetsarbete har vi under 2023-2024 valt att fokusera på fyra av FN:s globala hållbarhetsmål. Detta arbete sker parallellt med vårt löpande hållbarhetsarbete och följs upp och utvärderas årligen. ​

Läs mer om vårt arbete nedan​. 

50/50

8 000

12 milj

Vi har en jämställd organisation med lika många kvinnor och män

8 000 barn deltar kostnadsfritt årligen​

12 miljoner gick åter till idrotten 2022​

200.000

97 %

300.000

Vi får 200 000 människor i rörelse varje år

Vi sorterar 97 % av vårt avfall efter arrangemang​

300 000 kvinnor deltar varje år i våra lopp

Agenda 2030 – Vi arbetar för en hållbar morgondag

Vårt mål är att arrangera och utveckla högklassiga motions- och idrottsupplevelser. Vi främjar idrott och folkhälsa genom att ge deltagare och publik positiva upplevelser och låta hela det ekonomiska överskottet återföras till idrotten. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle, miljö och klimat.​

Vi har valt att fokusera extra på tre av FN:s globala hållbarhetsmål för en hållbar utveckling i världen.

Hållbar och hälsosam livsstil​

Vi vill inspirera till en hållbar och hälsosam livsstil. Därför går hela vårt överskott tillbaka till idrotten.

En hållbar morgondag

Vi vill minska vårt klimatavtryck och bidra till hållbar konsumtion och produktion.

Rättvis och jämställd idrott​

Vi bidrar till en rättvis och jämställd idrott där alla är välkomna oavsett ålder, kön och bostadsort.

Öppna och inkluderande samhällen​

Vi hjälper till att öppna upp städerna och platser där det normalt inte är så många besökare. Vi tillför staden stora turistekonomiska summor.​

Våra mål för 2023-2024​

Vi arbetar kontinuerligt med vår organisation, samarbetsparters, anställda, deltagare och sponsorer för att hitta effektiva och klimatsmarta lösningar i vår verksamhet. Vi har som mål att ständigt förbättras och genom kompetens, glädje och nytänk vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Hållbar och hälsosam livsstil​

• Bredda mångfalden genom att nå ut till grupper i socioekonomiskt utsatta områden.​
• Öka andelen unga löpare.

En hållbar morgondag

• Minska antalet restprodukter och avfall från våra lopp.​
• Erbjuda att välja bort medalj och deltagar T-shirt på alla lopp.​
• Hållbara avtal med sponsorer och leverantörer.

Rättvis och jämställd idrott​

• Öka andelen kvinnliga deltagare på våra långa lopp där vi inte redan har uppnåt jämställdhet.​
• Tillse att alla känner sig icke exkluderade och välkomnade när de anmäler sig.

Öppna och inkluderande samhällen​

• Vi uppmuntrar att resor till och från evenemang görs utifrån hållbara val.​
• Vi arbetar för att leveranser till vår verksamhet ska vara mer hållbara.​
• Tillgänglighet –vi strävar efter att kunna erbjuda vår verksamhet i fler delar av storstockholm.

Vad kan du göra?

• Sortera ditt skräp.​

Marathongruppen och Sortera samarbetar sedan flera år för att göra våra evenemang mer hållbara. Under 2023 inför vi ett nytt steg i sorteringsarbetet där du som deltagare har en viktig roll. På våra evenemangsområden och runt start och mål finns nu sorteringsstationer där du själv sorterar det du vill slänga i olika fraktioner. Det innebär att du kan behöva gå några extra meter för att komma till en sorteringsstation på våra evenemangsområden. Längs med bansträckningen finns stationerna för mugg och restavfall som vanligt vid våra vätske- och energikontroller. Tack för att du alltid letar efter Sorteras stationer när du ska slänga något. Det underlättar vår städning och du blir en viktig del i vårt hållbarhetsarbete i samspel med Sortera!​

• Välja bort medalj​
• Åk kommunalt​
• Beräkna din egna miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn och se vad du kan göra för att leva mer hållbart

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google