Integritetsinformation och sekretesspolicy

Integritetsinformation och sekretesspolicy för Marathongruppen i Stockholm AB, med friidrottsföreningarna Hässelby SK och Spårvägens FK.

MÅLET MED VÅR POLICY | är att skydda din sekretess och personliga integritet och på samma gång se till att vi har tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

INLEDNING
Denna integritetsinformation gäller för den behandling av personuppgifter som genomförs av Marathongruppen (Marathongruppen/vi/oss) när du deltar i våra evenemang, använder våra tjänster, besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss på annat sätt.

Det är viktigt för oss att endast använda dina uppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dina förväntningar, samt att vara transparenta med dig avseende vårt sätt att använda dina uppgifter.

Denna integritetsinformation kommer att förklara vilka uppgifter vi samlar in, varför de samlas in, hur de insamlade uppgifterna används samt dina alternativ och rättigheter avseende insamlingen av dina personuppgifter.

VILKA UPPGIFTER VI KAN SAMLA IN

I samband med våra olika sätt att kommunicera med dig och de olika tjänster vi tillhandahåller kan vi samla in följande uppgiftskategorier:

  1. Anmälningsuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress, födelsedatum och nationalitet, t-shirtstorlek
  2. Resultatuppgifter, inklusive resultat från tidigare evenemang, klass, startnummer, närvaro
  3. Betalningsuppgifter, inklusive betalmetod och avsändare och betalmetod. (Ej kreditkortsuppgifter).
  4. Kommunikationsuppgifter mellan dig och oss, inklusive e-postkommunikation, online-chattar.
  5. Digitala uppgiftersom samlas in när du använder våra webbplatser eller andra digitala plattformar, inklusive IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, köphistorik samt användningsmönster.
  6. Bildmaterial, inklusive foto- och filmmaterial från våra evenemang och kringliggande aktiviteter såsom nummerlappsutdelningar eller träningsträffar
  7. Uppgifter vid köp av presentkort, inklusive namn och e-postadress
  8. Uppgifter vid frivillig anmälan till nyhetsbrev inklusive e-postadress
  9. Uppgifter vid beställningar av merchandise via Löparshopen, inklusive namn, adress och e-postadress.

VAR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER

Du har själv lämnat de flesta av de uppgifter vi har om dig. Vi kan dessutom få uppgifter i kategorierna anmälningsuppgifter och resultatuppgifter från våra samarbetspartner om de har tillgång till sådana uppgifter om dig. Vi samlar in digitala uppgifter från våra webbplatser, tillämpningsprogram och liknande digitala plattformar. Bildmaterial samlar vi in i samband med våra evenemang.

VARFÖR | VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

Arrangera lopp/För att du ska kunna delta
Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter, resultatuppgifter, kommunikationsuppgifter och betalningsuppgifter för att kunna behandla anmälningar till våra evenemang åt dig. I detta ingår att kunna informera dig om villkor och information om evenemangen och din anmälan, och kunna ge dig en historisk relevant service om du är återkommande deltagare i våra evenemang.

Juridisk grund: Dessa uppgifter behandlas för att uppfylla avtalet med dig.

Delning av uppgifter: För att hantera din anmälan kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Kommunikation
Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter för att förse dig med relevant information i samband med de evenemang du är anmäld till . Vi kan lämna sådan information med elektroniska eller andra metoder.

Juridisk grund: Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla viktig information om din anmälan och det evenemang det avser så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig. Vi använder dessutom sådana uppgifter för att förse dig med annan information som behövs för att uppfylla våra legitima intressen, inklusive för att säkerställa att ditt deltagande i våra evenemang är så bekväma och problemfria som möjligt.

Delning av uppgifter: För att hantera din anmälan och ge dig relevant information kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Direktmarknadsföring
Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter, bildmaterial, digitala uppgifter och uppgifter för frivillig anmälan av nyhetsbrev för att förse dig med erbjudanden, nyhetsbrev och annan digital kommunikation från oss och våra samarbetspartner.

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter för att marknadsföra våra tjänster på vårt legitima intresse att förse dig med relevant information och erbjudanden. Du kan när som helst avstå från att ta emot information och erbjudanden via nyhetsbrev, och via sociala plattformar kan du reglera vilka annonser från oss du får ta del av. Du har en befintlig kundrelation med oss om du deltagit i något av våra evenemang de senaste tre åren.

Delning av uppgifter: För att ge dig relevant information och erbjudanden kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter, till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Deltagarundersökningar
Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter och resultatuppgifter för att kunna genomföra utvärderingar av de evenemang du deltagit i. All data anonymiseras när den generar statistik och analyser.

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter på vårt legitima intresse att med din frivilliga hjälp kunna utveckla våra evenemang.

Delning av uppgifter: För att kunna genomföra kvalificerade undersökningar och analyser kan det vara nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Leverera köpt merchandise
Beskrivning: Vi använder uppgifter som du lämnat vid beställning av merchandise via Löparshopen, för att kunna leverera dina beställda varor.

Juridisk grund: Vi baserar användandet av dessa uppgifter på det avtal du tecknar med oss i och med köpet av varor. Dess uppgifter gallras 7 år efter genomfört köp.

Delning av uppgifter: För att kunna levererar dina varor kan det vara nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Skapa marknadsföringsmaterial
Beskrivning: Vi använder bildmaterial för att kunna skapa marknadsföringsmaterial för kommande års evenemang.

Juridisk grund: Vår användning av sådana uppgifter baseras på vårt legitima intresse att kunna utveckla och marknadsföra våra evenemang. I de fall du hamnar i fokus på tilltänkt marknadsföringsmaterial kommer vi att inhämta ditt samtycke innan produktion.

Delning av uppgifter: För att kunna producera och använda relevant material nödvändigt kan vi komma att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Hantera presentkort
Beskrivning: Vi uppgifter vid köp av presentkort för att kunna hantera presentkorten och administrationen av dessa.

Juridisk grund: Dessa uppgifter behandlas för att uppfylla avtalet med dig.

Delning av uppgifter: För att kunna hantera presentkort kan vi komma att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

DELNING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART
I vissa evenemang delar vi dina uppgifter med våra medarrangörer. I dessa fall är vi och medarrangörerna båda personuppgiftsansvariga.
Vi delar även anmälningsuppgifter till fotofirmor med uppdrag att dokumentera evenemanget och erbjuda dig som deltagare bilder på dig själva från loppet.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER
Vi kommer endast att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna.
Vi kommer att lagra dina anmälningsuppgifter så länge du har en befintlig kundrelation med oss, det vill säga tre år efter du senast anmälde dig i något av våra evenemang.
Resultatuppgifter, bildmaterial och frivilligt lämnade uppgifter för att få nyhetsbrev, sparar vi tills vidare.
Betalningsuppgifter sparar vi uppgifterna enligt bokföringslagen i sju år.

INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING
Vi har anknutna företag, filialkontor, ombud och samarbetspartner som är etablerade utanför EES och som vi kan överföra data till så som beskrivs i avsnitt 4 ovan.
Vi kommer att säkerställa att dina uppgifter skyddas tillräckligt av de mottagande parterna i sådana länder. Tillräckligt skydd kan vanligtvis bestå av att ålägga den mottagande parten avtalsskyldigheter att säkerställa att den upprätthåller integriteten och datasäkerheten på samma nivå som den nivå vi har. Du kan be om ytterligare information eller en kopia av de skyddsåtgärder vi använder för att säkerställa laglig överföring av dina uppgifter.

HUR DU KAN FÅ ÅTKOMST TILL, RÄTTA ELLER RADERA DINA UPPGIFTER OCH LÄMNA IN KLAGOMÅL
Du kan kontakta oss när som helst om du vill få åtkomst till eller rätta dina uppgifter. Du kan dessutom begära en kopia av de uppgifter som vi har samlat in från dig.
Du kan be oss att radera uppgifter som vi har samlat in från dig. Vi måste dock behålla uppgifter så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig och så som nödvändigt för att efterleva lagen eller förfrågningar från myndigheter.

Om du anser att vår användning av dina uppgifter är olämplig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Innan du lämnar in ett sådant klagomål ber vi dock att du kontaktar oss, eftersom vi kanske kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

COOKIES
Vi använder cookies på Marathongruppens webbplatser för att se till att webbplatsen fungerar, analysera webbplatstrafiken, se vilka delar av webbplatsen du har besökt samt för marknadsföring.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSINFORMATION
Vi kan uppdatera denna integritetsinformation från tid till annan. Om lämpligt kommer vi att underrätta dig om sådana ändringar. I annat fall kommer de att publiceras på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer endast att träda i kraft efter att de har informerats/publicerats.

KONTAKTINFORMATION
Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google