Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Ekonomiska konsekvenser för Marathongruppen med anledning av Coronapandemin

Publicerad den 15 maj 2020
Uppdaterad 1 september 2020

Coronapandemin slår hårt mot såväl företag som människor i allmänhet. Vi lär oss leva våra liv på nya sätt, under nya villkor och saker vi tidigare tagit för givna kan inte längre utföras.

Det är också verkligheten för oss i Hässelby SK Friidrott och Spårvägens Friidrottsklubb som står bakom Marathongruppen. Vi har varit bedrövade över att behöva ställa in eller flytta evenemang, vilket vi tvingats göra nu under våren, och det är utmanande att leva med ovissheten kring vilka förutsättningar som finns för att genomföra evenemang i höst. Vi följer utvecklingen men planerar fortsatt för att kunna genomföra höstens evenemang (uppdatering 1/9: alla evenemang i augusti och fram till och med mitten av oktober är inställda, läs mer här). Ett vanligt år arrangerar vi motionsevenemang för över 200 000 deltagare, utspritt från januari till november med sammanlagt över 50 evenemangsdagar per år. Vi är stolta över att ge våra deltagare mål med sin träning, att vi motiverar och inspirerar till rörelse och tydligt bidrar till en bättre folkhälsa.

Men vi genererar också miljonbelopp till den ideella idrottsrörelsen. Ett normalår bidrar vi med över 30 miljoner kronor i ersättningar till över 100 ideella föreningar och andra frivilligorganisationer. Pengar som för många av dessa föreningar är helt avgörande för att kunna bedriva den verksamhet de planerat.

Marathongruppen är Sveriges största arrangör av motionsevenemang, och är en sammanslutning mellan friidrottsföreningarna Hässelby SK Friidrott och Spårvägens FK med uppgift att arrangera evenemang i föreningarnas namn. Föreningarna äger dessutom ett gemensamt aktiebolag som är motparten för sponsorer och partners, och som äger de kommersiella rättigheterna. Men även överskottet som aktiebolaget gör går uteslutande tillbaka till idrotten.

I och med de inställda eller uppskjutna evenemangen har vi kommunicerat att vi inte har möjlighet att betala tillbaka några anmälningsavgifter som situationen är. Det svider. Att behöva göra våra deltagare besvikna är en mardröm, men trots det, det minst dåliga vi just nu kan göra. Annars riskerar vi att gå under och då finns inga lopp att springa nästa år. Vi försöker nu uttömma alla möjligheter vi har att kompensera de deltagare som drabbats (och kommer fortsätta göra det under kommande år) samtidigt som vi försöker säkerställa att verksamheten och evenemangen kan leva vidare.

Hur har vi kommit fram till detta?

Vi får många frågor om hur vi har kommit fram till detta. Vilka är kostnaderna och hur ser intäktsfördelningen ut? Vi vill vara transparenta med detta men vill först förtydliga ett par saker:

  1. Genom förbudet kring allmänna sammankomster för fler än 50 personer som regeringen beslutat om, ett förbud som vi självklart ställer oss bakom, har vi ingen möjlighet att bedriva vår verksamhet och på så sätt generera intäkter för idrotten.
    Samtidigt brottas vi med problemet att vi och Konsumentverket tolkar rättsläget olika. Vi är överens om att vare sig Konsumenttjänstlagen eller Konsumentköplagen är tillämpliga på startplatser i motionsevenemang. Konsumentverket menar att vi ska hålla alla våra deltagare skadelösa och betala tillbaka anmälningsavgifterna, eftersom de anser att de force majeure-villkor som finns i våra anmälningsvillkor är oskäliga. Vi hävdar med bestämdhet att de utifrån vår ideella status och vår verksamhets natur är skäliga (se nedan). Vi är oroade över denna skillnad i bedömning av en juridisk fråga som inte är rättsligt prövad, och ställer oss mycket undrande till att Konsumentverket under dessa extrema omständigheter yttrar sig svepande om en juridisk fråga som även de vet inte är klarlagd.
  2. För oss och andra större arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor och det force majeure-villkor de innehåller en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd som force majeure-villkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.
  3. En ideell verksamhet som vår saknar de konkursverktyg som företag har och konsekvenserna av att verksamheten går under skulle, förutom att evenemang som Vårruset, Stockholm Marathon, Tjejmilen, Stockholm Halvmarathon och Tjurruset försvinner, innebära nedläggning eller en kraftig neddragning av verksamheten i ägarföreningarna och många av verksamhetens samarbetsföreningar. Detta skulle i sin tur innebära dramatisk minskade möjlighet för barn, ungdomar, juniorer och seniorer att börja och fortsätta med idrott.
  4. För att minska våra kostnader så mycket det går är all vår personal sedan den 1 april korttidspermitterad.
  5. Även våra ägarföreningar har gjort samma åtgärder och har dessutom skurit ner så mycket av sin planerade verksamhet det går, utan att det får oöverstigliga konsekvenser för möjligheten att hålla barn, ungdomar och seniorer i rörelse.
  6. Sammanlagt har vi i Marathongruppen kunnat ta del av regeringens näringspolitiska åtgärder i form av nedsatta arbetsgivaravgifter och korttidspermitteringar till ett värde av 3,4 MSEK, vilket är medtaget i nedan ekonomiska sammanställning
  7. Likaså har vi genomfört en lång rad kostnadsbesparingar och realiserat kostnadssynergier genom till exempel samlokalisering av evenemang, till ett totalt värde på ca 6,6 MSEK. Även dessa besparingar ligger med i nedanstående.
  8. Marathongruppen vet redan nu att den anställda personalstyrkan kommer att ha minskat med ca 17 procent av totalt antal anställda i Marathongruppen från hösten, i och med att visstidsanställningar som annars hade förlängts nu kommer att avslutas, och övriga vakanser som nu inte kommer att ersättas.

Ekonomisk uppställning om vi kan genomföra höstens evenemang

I tabellen nedan har vi ställt upp en ekonomisk sammanställning för 2020 som bygger på om vi hade kunnat genomföra alla evenemang i höst (uppdatering 12/6: alla evenemang i augusti och fram till mitten av september är inställda, läs mer här) och som utgår från de anmälningsavgifter vi hittills har fått inbetalda, samt de prognosticerade intäkter vi räknar med att få in för evenemangen under hösten.

Resultatet visar på en förlust på 18 miljoner

Ett normalår gör Marathongruppen och dess ägarföreningar ett sammanlagt nollresultat. När vi bromsat all verksamhet vi kan och fått den ersättning vi i dagsläget har möjlighet till från regeringens krispaket, gör verksamheten i år en förlust på 18 miljoner kronor, och dessutom uteblir cirka 10 miljoner kronor till övriga ideella föreningar som vi inte kommer att kunna betala ut på grund av minskade intäkter.

Detta är fallet om vi inte betalar tillbaka anmälningsavgifter. Skulle vi tvingas göra en återbetalning är situationen långt mycket värre, och de reserver som föreningarna under 41 års tid byggt upp skulle inte vara tillnärmelsevis tillräckliga för att rädda verksamheten. Det är ekonomiskt omöjligt att betala tillbaka inbetalda anmälningsavgifter om Marathongruppen och dess evenemang ska fortsätta existera. Det är inte heller möjligt att flytta över alla anmälningar till 2021, då dessa intäkter i så fall försvinner från 2020 års resultat med konsekvensen att vi blir oförmögna att driva verksamheten vidare (insolvens). 

Det finns inget vi hellre vill än att våra deltagare ska undgå att drabbas av det förbud som Coronakrisen tvingat fram. Dock blir det omöjligt att både överleva och hålla konsumenter skadeslösa. Om vi förväntas göra det måste staten ge oss de möjligheterna genom ökat stöd.

Vi kommer göra allt vi överhuvudtaget kan för att kompensera våra deltagare. Utan er är vi ingenting. Men läget är allvarligt. Långt mer allvarligt än man vid första anblick kan tro. Vi vill med detta brev och en öppenhet om det ekonomiska läget försöka bygga förståelse för vilket läge vi befinner oss i och varför vi tvingas agera som vi gör.

Live-frågestund

För de som är intresserade kommer vi att arrangera ett webbinarium med vår verksamhetschef Daniel Almgren. Webbinariet kommer att livesändas på Facebook den 19 maj klockan 12.00, och då ger vi alla som tittar möjligheten att ställa sina frågor.

Uppdatering 19/5: Sändningen finns att se i efterhand via den här länken.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google